System PS 2000
System PS MOBILE
System PS AKTYWA
System PS AKTYWA Pro
CRM Polsoft
Wdrażanie systemu


CRM Polsoft

CRM Polsoft to program typu Customer Relationship Management, którego docelowym zadaniem jest wspomaganie zarządzania relacjami z klientami.
Program ten - stanowiący kompleksowe narzędzie wspomagające pierwszą linię działań przedsiębiorstwa - jest wsparciem informatycznym procesów zachodzących pomiędzy firmą a jej partnerami handlowymi. Koncentruje się on na najbardziej wrażliwej i mającej największy wpływ na działalność przedsiębiorstwa dziedzinie - skutecznej sprzedaży.
CRM Polsoft na pierwszym miejscu stawia klienta, gdyż jego zdobycie i utrzymanie przy firmie, staje się największym wyzwaniem na dzisiejszym rynku.

Program pozwala na gromadzenie informacji o kliencie i przyczynia się do przekształcania go w partnera handlowego przedsiębiorstwa. Program umożliwia systematyzowanie informacji wynikających z wszelkich procesów handlowych. Danymi wejściowymi mogą być tu np.: adresy, daty, dokumenty, realizowane działania i wiele innych istotnych danych, które dzięki odpowiedniemu przetworzeniu stają się źródłem siły przedsiębiorstwa. Dzięki systemowi CRM Polsoft, firma może utrzymywać stały i bezpośredni kontakt z byłymi i obecnymi klientami. Może także natychmiastowo reagować na wszelkie zmiany zachodzące w otaczającym ją środowisku rynkowym.

Główny ekran programu CRM Polsoft, integruje procesy zachodzące w trzech podstawowych działach każdej firmy: marketingu, sprzedaży i serwisie.
Aplikacja pozwala na usprawnienie podstawowych działań marketingowych, takich jak przygotowanie ofert i cenników oraz ich archiwizację w powiązaniu z danym klientem.
Program wspomaga także rejestrowanie działań telemarketingu i realizację oraz nadzór kampanii marketingowych. Umożliwia też szczegółowy dobór grup docelowych.

W działach sprzedaży, CRM Polsoft daje pełny dostęp do wszystkich informacji aktualnych i historycznych mogących pomóc w realizacji procesu sprzedaży, oraz znacznie ułatwia prowadzenie wielu kontraktów równocześnie przez jednego handlowca (umożliwia też nadzór nad pracą handlowców).

W działach zajmujących się serwisem, program umożliwia ewidencjonowanie zgłoszeń serwisowych, nadzorowanie przebiegu reakcji serwisowej oraz daje dostęp do pełnej historii zdarzeń serwisowych w dowolnych ujęciach.

Ekran ''Klienci pracownika'' Program został oparty na dwóch podstawowych elementach, którymi są:

   - baza kontaktów;
   - baza działań.

Elementy te wzajemnie się przenikają i są powiązane z wieloma elementami pomocniczymi wewnętrznymi, takimi jak np.: pracownicy, korespondencja, raporty i zewnętrznymi jak pakiet MS Office, dokumenty zewnętrzne czy system PS2000.


Kontakty umożliwiają gromadzenie informacji o:

    - szczegółach możliwości kontaktu z klientem (numery telefonów, faxów, adresy e-mail);
    - prowadzonej przez klienta działalności - typy, branże;
    - pracowniku prowadzącym;
    - sposobie pozyskania;
    - osobach związanych z danym kontrahentem (stanowiska, tytuły, zakresy odpowiedzialności);
    - działaniach związanych z kontrahentem (działania marketingowe, handlowe, serwisowe);
    - innych atrybutach dla określenia atrakcyjności rynkowej klienta ( zatrudnienie, obrót roczny);

Kontakty cechuje:

    - integracja informacji o kliencie;
    - dostęp do danych tylko dla osób uprawnionych;
    - dynamiczna integracja z systemem zarządzania przedsiębiorstwem PS2000;
    - zintegrowana poczta elektroniczna wraz z książką adresową;
    - możliwość zapamiętania trudno uchwytnych informacji nie strukturalnych;
    - możliwość filtrowania po dowolnych atrybutach;


Działania umożliwiają gromadzenie informacji o:

    - czynnościach realizowanych w ramach danego procesu (marketingowego, serwisowego itp.);
    - planowanych i faktycznych terminach wykonania;
    - planowanych i faktycznych czasach realizacji;
    - ustaleniach i umowach;
    - przeprowadzonych kontaktach i prowadzonej korespondencji;
    - ofertach dostarczonych klientowi;

Działania cechuje:

    - możliwość planowania działań;
    - definiowanie dowolnych zadań i czynności;
    - predefiniowania typowych działań dla danego działu firmy;
    - rejestracja zadań i czynności;
    - możliwość definiowania własnych, optymalnych scenariuszy działań;
    - korzystanie z predefiniowanych szablonów dokumentów;
    - łatwy dostęp do pełnej historii działań z danym klientem;
    - możliwość określania kosztów prowadzonych działań.Dodatkowo, CRM Polsoft umożliwia kontrolę nad procesem obsługi klienta oraz planowanie działań z tym związanych. Aplikacja pozwala kierownictwu na bieżące monitorowanie zdarzeń w firmie oraz integruje bazy danych, pocztę elektroniczną, faksy, listy i inne formy komunikacji.
Program podnosi efektywność pracowników i zapewnia kontrolę nad kosztami działań. Cechuje go wysoka ergonomia w zakresie przeglądu informacji i dopisywania nowych danych. Poprawia przepływ informacji wewnątrz firmy, a także zwiększa gwarancje wypełnienia zobowiązań wobec klienta. Ponadto, umożliwia zarządzanie pocztą elektroniczną oraz zbiera informacje kto, kiedy i z którego stanowiska wprowadzał bądź modyfikował poszczególne dane.

W przyszłości, system CRM Polsoft zostanie wzbogacony o możliwość obsługi systemu z poziomu przeglądarki internetowej a także palmtopów i innych, elektronicznych urządzeń przenośnych.