Multimedia dla firm

Termin "multimedia" pojawił się w latach siedemdziesiątych XX wieku. Wówczas, określano w ten sposób pomoce naukowe zawierające: podręczniki, modele, okazy naturalne, slajdy czy filmy.
Obecnie słowo multimedia nabrało nieco innego znaczenia. Multimedia, to dziś specjalna technologia informatyczna, integrującą w jedno specyficzne medium wymiany informacji aż trzy różne dziedziny:

- techniki publicystyczno-wydawnicze;
- techniki komputerowe;
- elektronikę.

Prezentacje multimedialne są powszechnie stosowane jako forma promocji firm, ponieważ budzą ciekawość, są przejrzyste i zrozumiałe. Dzięki tym cechom, prezentacja multimedialna to wręcz doskonały środek służący do pozyskiwania potencjalnych Klientów.
Publikacje tego typu, są też odbierane jako jedna z bardziej prestiżowych form reklamy!!
Ponadto, publikacja na CD/DVD jest pozbawiona ograniczeń wielkościowych, jakimi obarczone są np. strony WWW (gdzie należy zwracać uwagę na rozsądną szybkość wczytywania strony, ograniczając ilość graficznych i animowanych elementów). Katalog nagrany na płycie CD można zilustrować dużą ilością zdjęć wysokiej jakości, kilkoma ścieżkami dźwiękowymi a nawet sekwencjami filmowymi.

Wbrew panującemu powszechnie przekonaniu, prezentacja multimedialna jest stosunkowo niedrogim sposobem promocji. Niemal większość kosztów produkcji ponosi się jedynie na etapie tworzenia aplikacji. Wszelkie zmiany, aktualizacje danych są znacznie tańsze, gdyż są wzbogaceniem już istniejącej prezentacji, którą później można swobodnie (nawet we własnym zakresie) powielać. Przeciwieństwem są foldery drukowane - tutaj aby uaktualnić dane, należy stworzyć praktycznie nowy folder: zebrać ilustracje, tekst, przekazać całość do składu, a następnie do naświetlania i druku (nie mówiąc o ewentualnych kopiach takiego folderu wykonywanych samodzielnie - jakiego klienta może zainteresować czarno-białe ksero?).


NASZA PROPOZYCJA

Firma CESAR oferuje Państwu projektowanie i montaż prezentacji z dostarczonych materiałów, takich jak zdjęcia, rysunki, teksty, nagrania dźwiękowe, filmy video.
Dla każdej prezentacji wykonujemy niepowtarzalną szatę graficzną i interfejs użytkownika. Tworzymy też proste animacje. Pracę rozpoczynamy od przygotowania projektu, który jest zatwierdzany przez Klienta. Na podstawie tak opracowanego i zatwierdzonego scenariusza wykonujemy wstępny montaż, ewentualnie przygotowujemy pełną wersję prezentacji.


Oprócz prezentacji typowo reklamowych, na podstawie dostarczonych materiałów, możemy wykonać także prezentacje szkoleniowe dla firm. Multimedialne materiały szkoleniowe posiadają wiele zalet, takich jak:

  - dowolny czas i miejsce szkolenia
  - sprawniejsze i szybsze szkolenie
  - indywidualne tempo nauczania
  - oszczędność czasu (i kosztów) dojazdów
  - dowolna ilość użytkowników
  - możliwość powtórzeń, w zależności od potrzeb użytkownika


W ramach naszych usług, oferujemy także tworzenie stron WWW wykorzystujących HTML i CSS.
W obecnych czasach, strona WWW pełni taką samą funkcję jak reklama w prasie, na bilboardzie czy w telewizji: ma za zadanie utrwalić markę firmy, zdobyć nowych klientów, ale również zawierać najistotniejsze informacje na temat przedsiębiorstwa i oferowanych produktów.
Ponadto, strona WWW może być umieszczana nie tylko w sieci Internet. Może zostać również zapisana na odpowiednio przygotowanej płycie CD-ROM i pełnić funkcję bardzo prostej prezentacji, zawierającej np. opis oferowanych usług lub produktów firmy.